Lietošanas noteikumi

Norēķinu iespējas

Veicot pirkumu klientam ir iespējams norēķināties ar bankas pārskaitījumu, saņemot rēķinu e-pastā pēc pasūtījuma apstiprināšanas. Visas cenas ir norādītas EUR ar PVN.

Piegādes informācija

Jūsu ērtībām piedāvājam dažādas piegādes iespējas. Par tām vairāk lasiet sadaļā Piegādes informācija.

Distances līgums un preču atgriešana

Veicot pirkumu šajā vietnē, Pircējs noslēdz distances līgumu ar Pārdevēju SIA UL Logistics, reģistrācijas numurs 40203092349, un vienojas par sekojošo:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt, bet Pircējs apņemas apmaksāt Pircēja izvēlētās preces atbilstoši pirkumu grozā norādītajai preces informācijai un daudzumam. 

Pēc maksājuma saņemšanas, Pārdevējs noteiktajā piegādes laikā izsūta noliktavā esošās Pircēja pasūtītās preces atbilstoši izvēlētajam piegādes veidam. Preces, kuras nav noliktavā, izsūtām, līdz ko tās ienākušas noliktavā, atsevišķi par to informējot pircēju. 

Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.255 par distances līgumu, Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc preces saņemšanas atteikties no preces un atgriezt preci Pārdevējam, neminot atgriešanas iemeslu. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs informē Pārdevēju, rakstot admin@lemonleaf.lv.

Pircējs nosūta preci atpakaļ SIA UL Logistics bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

Pircējs sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas.

Pēc preces atgriešanas SIA UL Logistics atgriezīs samaksu par preci, neiekļaujot piegādes izmaksas, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no preces atgriešanas.

Pārdevējam ir tiesības preces atpakaļ saņemšanas brīdī fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus un komplektācijas saturu.

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.pantu Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. Pircējs nav atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nav viņu informējis par atteikuma tiesībām patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Pircējs ir atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas samazina preces vērtību, kvalitāti un drošumu.

Atteikuma tiesības nav izmantojamas sekojošos gadījumos:

  • preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;
  • prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
  • prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
  • pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
  • prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām.

Saistību atruna

Attēliem šajā interneta vietnē ir ilustratīva nozīme. Preces komplektācija un izskats var nedaudz atšķirties no attēlā norādītās. Dažām precēm var atšķirties norādītais pieejamais daudzums. Informācija par preces pieejamību tiek atjaunota reizi dienā. Dienas gaitā var rasties atšķirības starp interneta veikalā norādīto un faktiski pieejamo preču daudzumu, precēm tiekot rezervētām citiem pircējiem. Ja pircēja izvēlētais preces daudzums nebūs pieejams noliktavā, Pārdevējs sazināsies ar pircēju un vienosies par iespējamo risinājumu.